Wat doet COBEREC?

COBEREC zorgt voor de externe vertegenwoordiging, informatievoorziening en een netwerkplatform voor de leden.

Actieterrein:

  • Inzake leefmilieu: problematiek inzake afvalstoffen, grensoverschrijdend transport, milieuvergunningen (aanvragen, dossiers opstellen…), milieuwetgeving, radio-activiteit.
  • Op sociaal vlak: onze permanente sociale dienst 
    • verschaft informatie aan leden en bijstand inzake de toepassing van de sociale wetgeving, zowel voor arbeiders als voor bedienden; 
    • is aangeduid als patronale vertegenwoordiger in de sociale onderhandelingen met de vakbonden teneinde collectieve arbeidsovereenkomsten (C.A.O.’s) voor de sectoren af te sluiten. Zij is vertegenwoordiger voor het patronaat in de Paritaire Subcomités PSC 142.01 (Terugwining van metalen), PSC 142.02 (Terugwinning van lompen), PSC 142.03 (Terugwinning van papier en karton) en PSC 142.04 (Terugwinning van allerlei producten);
    • voert het secretariaat van de Sociale Fondsen voor bovengenoemde PSC’s.
  • Alle andere domeinen die de leden aanbelangen:  marktprijzen en -tendensen, fiscale reglementeringen (B.T.W.-vrijstelling, milieuheffing, accijnzen), enz.
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht