Veelgestelde vragen i.v.m. Paritair Subcomité 142.04

Hier vindt u de FAQ i.v.m. Paritair Subcomité 142.04 terug.

1. Lonen

1.1 Op welk loon hebben mijn arbeiders recht ?

Hier zijn de laatste minimumlonen in de sector :

Minimumlonen

 

Categorie 1 – Handenarbeid

10,81 €

Categorie 2 – Operator

11.19 €

Categorie 3 - Personeel van vervoer

11,78 €

Categorie 4 - Onderhoudspersoneel

12,40 €

Categorie 5Meesterschap

13,00 €

 

Jobstudenten hebben recht op 90% van de bedragen en dit voor de beroepscategorie waarin de arbeider met een gelijkaardige functie als die van de jobstudent wordt tewerkgesteld.

1.2 Bestaat er een premie voor ploegarbeid?

Nee, er is geen premie voor ploegarbeid op sectoraal niveau.

2. Maaltijdcheques

2.1 Hebben mijn arbeiders recht op maaltijdcheques?

Ja, ze hebben recht op maaltijdcheques met een nominale waarde van 3,16€. Het aandeel  van de werkgever per maaltijdcheque bedraagt 2,07€.

3. Toepassingsgebied van het Paritair Subcomité

3.1 Welk is het toepassingsgebied van het paritair subcomité 142.04 ?

Dit subcomité is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers,te weten voor de ondernemingen, voor zover deze ondernemingen of centra niet ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen of onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, die als voornaamste activiteit hebben de recuperatie, het sorteren, de voorbereiding en het opnieuwgebruiksklaar maken van gebruiksgoederen die buiten gebruik of afgedankt zijn, gebruikte verpakkingen, allerlei afval en puin, met uitzondering van afvalstoffen afkomstig van bouwwerken, omdie geheel of gedeeltelijk te recupereren als tweedehandsproducten of grondstoffen, voor zover deze producten een economische meerwaarde verwerven ten opzichte van hun waarde voor behandeling.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht