Sociaal Fonds

image

COBEREC is officieel aangeduid als patronale vertegenwoordiger voor de sector van de recuperatie en is actief in vier sociale fondsen.

Fondsen voor bestaanszekerheid of sociale fondsen zijn rechtspersonen, die op vrij initiatief van de sociale partners in een bedrijfstak worden opgericht door middel van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, om met de geïnde werkgeversbijdragen taken van sociaal nut te vervullen, en die autonoom en paritair beheerd worden door de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers van de betrokken bedrijfstak. 

De belangrijkste aspecten met betrekking tot de werking van de Fondsen voor bestaanszekerheid (oprichting, vaststelling statuten, statutenwijziging, vaststelling van de voordelen en van de werkgeversbijdragen,…) moeten worden vastgelegd in CAO's, die door de Koning algemeen verbindend worden verklaard. 

Deze fondsen hebben als doel: 

  • het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen; 
  • het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de jongeren; 
  • het financieren en verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het algemeen.


Hieronder kunt u doorklikken naar de verschillende paritaire comités.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht