Vlaamse regering ontwricht Schrootsector met 3 keer een tegenstrijdige aanpassing van heffing in 1 jaar tijd

01-07-2015

De milieuheffingen op het storten van afval zijn in het leven geroepen om de recylage te stimuleren. De Vlaamse regering plant per 1 juli een verdubbeling van alle heffingen.

Brussel, 5 juni 2015 – De milieuheffingen op het storten van afval zijn in het leven geroepen om de recylage te stimuleren. De Vlaamse regering plant per 1 juli een verdubbeling van alle heffingen. “Deze blinde budgettaire maatregel vernietigt volledig het LT-investeringsperspectief dat door dezelfde Vlaamse Regering net per 1 januari was vastgelegd ter ondersteuning van innovatieve ontwikkelingen in de schrootsector. De snelheid van deze blitzbeslissing ontneemt ons de mogelijkheid om de kost door te rekenen”, aldus Jan Vermoesen, directeur bij COBEREC, de vertegenwoordiger van de schroothandel in België.

Budgettaire beslissing nekt innovatief materialenbeleid

De (sturende?) heffingen gaan allicht in 1 jaar tijd, eerst omlaag, dan omhoog en dan opnieuw omlaag….Waar is de beleidsvisie, waar het stabiele klimaat voor investering en innovatie?

Met ingang van 1/1/2015 besliste de Vlaamse regering in overleg met de schrootsector om de heffingen op haar recyclageresidu’s te verminderen. Hiermee stimuleert zij de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën, die er voor zorgen dat niet alleen de metalen maar ook de niet-metallische residuen uit autowrakken worden gerecycleerd en niet meer worden gestort. In België, waar deze technologie de top is in de wereld, worden autowrakken voor 95% gerecycleerd, waar 10 jaar terug zo goed als enkel de metaalfractie of 75% van een wrak werd gerecycleerd. Dankzij sturende heffingen kon de totale hoeveelheid te storten recyclageresidu’s, in 2013 toch nog 250.000 ton, sterk worden teruggedrongen.

Deze stimulans met verlaagde heffingen zou nog verder gezet worden eind 2015. OVAM startte hiertoe een studie hoe verlaagde heffingen o.a. de recuperatie van kritische metalen uit afgedankte elektrische toestellen en autowrakken verder kunnen stimuleren.  

Deze goede maatregelen worden nu in de kiem gesmoord door een meer dan verdubbeling van diezelfde heffingen, ingegeven vanuit pure begrotingsoverwegingen.

Minder activiteit en minder inkomsten in Vlaanderen

COBEREC vreest perverse effecten. Het verschil met de heffingen buiten Vlaanderen is nu danig groot dat buitenlandse concurrenten een hogere schrootprijs kunnen betalen. Dit zal de recuperatieactiviteit buiten Vlaanderen duwen, met bijhorend verlies aan arbeid gerelateerde inkomsten voor Vlaanderen.

In haar beslissing van 1/1/2015 had de Vlaamse Regering nochtans het risico op concurrentieverstoring erkend. We citeren de Vlaamse Regering in haar Memorie van Toelichting: ”…noodzaak om de verdere evolutie op de voet te volgen en indien nodig bij te sturen teneinde de economische leefbaarheid en de internationale concurrentiepositie van deze Vlaamse vooruitstrevende sector niet in het gedrang te brengen”.

COBEREC twijfelt bovendien of de verdubbeling van de stortheffing het verhoopte budgettaire resultaat zal opbrengen. Een OVAM-studie uit 2014 gaf reeds aan hoe de hogere heffingen in Vlaanderen geleid hebben tot een verschuiving van het storten naar Wallonië.

Met deze blinde maatregel riskeert Vlaanderen dubbel te verliezen, in tewerkstelling en zelfs in de inkomsten van deze nochtans verdubbelde heffing.

In snelheid gepakt en zonder enig overleg met de sector.

Contracten worden in de schrootsector gebruikelijk opgemaakt voor langere termijn. Nu deze maatregel zonder enig voorafgaand overleg en reeds per 1/7/2015 in voege gaat, moet de recuperatiesector aanzienlijke verliezen incasseren omdat de lange termijn contracten voor langere tijd niet zijn aangepast aan de nieuwe heffingen. In februari engageerden de recyclagebedrijven zich nog ten aanzien van Recupel tegen welke prijzen –zonder rekening te kunnen houden met de verdubbeling van de heffing- zij de afgedankte elektro de komende 3 jaar gaan verwerken.

COBEREC vraagt dringend overleg.

 

COBEREC is de Confederatie van de Belgische Recuperatie (www.coberec.be) en vertegenwoordigt zo’n 150 privaatrechtelijke bedrijven actief in de recuperatie van oude metalen papier en karton, textiel en plastics. Jaarlijks goed voor 4 miljoen ton nieuwe grondstoffen en een tewerkstelling van meer dan 4000 mensen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht