Van harte gefeliciteerd, Recupel!

15-09-2016

Brussel, 15 september 2016 – Laat er geen twijfel over bestaan: Recupel heeft in zijn 15-jarig bestaan uitstekend werk verricht. Zij hebben er mee voor gezorgd dat we in België uitstekende recyclagecijfers voor afgedankte elektro-apparaten en lampen kunnen voorleggen. Aan de andere kant moeten we ook oog hebben voor een aantal pijnpunten…

Recupel - de organisatie die al 15 jaar instaat voor de financiële organisatie van de ophaling en verwerking van afgedankte elektro-apparaten en lampen in ons land – legt in haar laatste jaarverslag mooie cijfers voor. Zo komen de recyclageresultaten van zowel kunststof als ferro- en non ferro-materialen ruim boven de wettelijke minima en werd er tijdens het afgelopen jaar meer dan 110.000 ton aan materialen opgehaald.

Nog 140.000 ton te gaan
Een goed rapport dus, maar er horen wel wat kanttekeningen bij. Zo zou het werkelijke potentieel aan afgedankte elektro-apparaten en lampen in België oplopen tot 250.000 ton en wordt vandaag bijgevolg slechts 39% van het huishoudelijk AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) ingezameld en amper 10% van het industriële AEEA. In dat verband heeft de EU de ophaalminima voor AEEA onlangs verder opgetrokken, naar 45% tegen 2016 en naar 65% tegen 2019.

Op naar een normale marktwerking
Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. Maar dat maakt het nog geen mission impossible. Tenminste als Recupel en de afvalinzamelaars en -verwerkers een betere manier van samenwerken vinden.

Vandaag kan een inzamelaar of verwerker pas met Recupel in zee gaan als het lastenboek van Recupel wordt gerespecteerd. Dit lastenboek telt zowat 100 bladzijden do’s en don’ts en legt op een uiterst gedetailleerde wijze uit op welke manier de verwerkers de apparaten precies moeten ontmantelen en recycleren. Daarbij legt het lastenboek ook een groot aantal rigoureuze procedures en kwaliteitseisen op.

“We zijn ervan overtuigd dat het goed bedoeld is – ook wij willen dat er degelijke kwaliteitsstandaarden gehanteerd worden – maar het kan zeker efficiënter,” verklaart Werner Annaert van Go4Circle vzw. “De operatoren vragen dan ook om meer vertrouwen vanuit Recupel. Ze willen minder details in de voorwaarden en willen dat de markt de vrijheid krijgt om het ingezamelde AEEA volgens de regels van de kunst te verwerken. Feit is dat heel wat spelers het lastenboek als een zware administratieve last ervaren en hierdoor in het verleden afgehaakt zijn. Nochtans zullen we die spelers in de toekomst hard nodig hebben als we de resterende 150.000 ton AEEA willen recycleren.”

Missing link voor circulaire economie
Een bijkomend probleem betreft het ontbreken van gedetailleerde informatie over de samenstelling en inhoud van de te recycleren materialen. Nochtans moeten – volgens de EU-richtlijn voor AEEA – de lidstaten ervoor zorgen dat deze informatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan de recyclers. Recupel heeft hier tot nog toe echter geen gevolg aan gegeven. En dat terwijl deze informatie van doorslaggevend belang is om een volwaardige circulaire economie te kunnen realiseren.

Verstoppertje spelen?
Recyclers die aangesloten zijn bij COBEREC en Go4Circle behoren samen met containerparken, winkels en kringloopcentra tot de officieel door Recupel en OVAM erkende verwerkingskanalen. In dat opzicht is het frappant dat de categorie van de private recyclers grotendeels geweerd wordt uit de communicatie van Recupel. Zo kan de burger door zijn postcode in te geven op de nieuwe website van Recupel alle afleverpunten terugvinden in zijn omgeving, met uitzondering van de gespecialiseerde recyclers. Voor bedrijven die hun AEEA willen inleveren, is de situatie al niet veel beter. “De Recupel-website toont hen pas de gegevens van de recyclers nadat ze een 20-tal informatievakjes hebben ingevoerd. Daarbij kunnen ze ook niet kiezen tot welke recycler ze zich wenden. Recupel beslist dat in hun plaats,” aldus Jan Vermoesen van COBEREC.

Samen sterk
Go4Circle en COBEREC streven ernaar om met Recupel in de komende jaren nog betere recyclagecijfers voor te leggen en om samen de nodige stappen te nemen om de circulaire economie sluitend te maken.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht