Sectoraal akkoord in PsC 142.03!

11-09-2017

Op woensdag 6 september hebben de sociale partners van de sector voor de terugwinning van papier (PsC 142.03) een akkoord afgesloten dat de sectorale arbeids- en loonvoorwaarden bepaalt voor de komende twee jaar.

De loonsverhoging in dit akkoord is strikt beperkt tot wat er op interprofessioneel niveau voorzien is, namelijk een stijging van de loonkosten van 1,1% voor de periode 2017-2018.

De hoofdlijnen van het akkoord

Inzake koopkracht en loonkosten zullen volgende maatregelen in werking treden op 1 oktober 2017:

  • De lonen stijgen met € 0,14 per uur
  • Inzake vervoersonkosten stijgt de fietsvergoeding van € 0,22 naar € 0,23 per afgelegde kilometer


Om de laattijdige inwerkingtreding van de loonsverhoging (pas in oktober) te compenseren zal in de loop van december 2017 een éénmalige en niet-terugkerende premie van € 200 worden toegekend, onder de vorm van ecocheques.

Inzake eindeloopbanen worden volgende maatregelen voorzien :

  • De huidige stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) worden verlengd tot einde 2018
  • De stelsels van tijdskrediet met motief worden op 51 maanden gebracht voor zorgmotief en op 36 maanden voor motief opleiding.
  • De leeftijd van landingsbanen na een lange loopbaan of een zwaar beroep wordt in 2017 en 2018 behouden op 55 jaar.


Het volledige akkoord vindt u hieronder.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht