Het einde van de papierslag?

13-09-2016

België is Europees kampioen in het inzamelen en recycleren van papier. In 2015 werd maar liefst 1.650.000 ton papier en karton ingezameld en gerecycleerd. Goed voor een CO2-besparing van bijna 500.000 ton, wat overeenkomt met de uitstoot van meer dan 176.000 auto’s. Maar die mooie resultaten dreigen nu een fikse knauw te krijgen door het nieuwe Vlaamse Afvalplan, waarin de traditionele papierslag dreigt te verdwijnen…

Europees kampioen papier inzamelen en recycleren
In 2015 zamelden we in België 1.650.000 ton papier en karton in. Daarvan wordt 100% gerecycleerd, waardoor België tot de beste leerlingen van de Europese klas behoort.

Papierrecyclage bespaart CO2-uitstoot
Papierrecyclage is niet alleen goed om de afvalberg te beperken, er wordt ook heel wat CO2-uitstoot mee uitgespaard. Door papier en karton te produceren op basis van gerecycleerd afval in plaats van nieuwe grondstoffen stoten bedrijven zo’n 30 % minder CO2 uit (bron: Report on the Environmental Benefits of Recycling – 2016 edition, Bureau of International Recycling). Kortom, dankzij onze Belgische inzamel- en recyclage-inspanningen werd in 2015 ongeveer 495.000 ton CO2 uitgespaard, wat neerkomt op 176.786 auto’s een jaar lang niet laten rijden.

Het einde van de papierslag?
De hoge inzamelcijfers in België zijn het resultaat van een professionele aanpak, en in grote mate ook van de traditionele papierslag. “De scholen en verenigingen die al jaar en dag papier inzamelen en doorverkopen, hebben er op die manier mee voor gezorgd dat we met zijn allen papier en karton zijn gaan sorteren,” aldus Jan Vermoesen van COBEREC Go4Circle Paper.

Die papierslag dreigt nu te verdwijnen. Het nieuwe Afvalplan van de Vlaamse regering verplicht scholen en verenigingen om eerst bij de gemeenten toestemming te vragen voor hun papierinzameling. Elke gemeente kan dan individueel beslissen of ze hiermee instemt of niet. “De verenigingen die voor een groot deel leven van hun papierslag worden door deze beslissing overgeleverd aan de politieke willekeur,” vreest Vermoesen. “We pleiten ervoor dat burgers het recht behouden om zelf te beslissen met wie ze hun oud papier en karton meegeven, en niet de gemeentelijke ambtenaren. Op die manier hopen we dat de papierinzameling en het rijke verenigingsleven in Vlaanderen in stand kunnen blijven.”

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht