Evolueren we naar negatieve prijzen voor oud papier?

20-02-2018

Brussel, 20 februari 2018 – China legt voortaan strenge importvoorwaarden op voor oud papier. Zo mag papier nog maar 0,5 procent vervuiling bevatten, en dat is te streng voor heel wat Europese lidstaten. Resultaat: de afzetmogelijkheden en prijzen voor oud papier kelderen. Helaas ook voor oud papier van goede kwaliteit. Een structureel probleem dat dringende actie vraagt van Europa.

België produceert jaarlijks zo’n 1,7 miljoen ton oud papier. Dat papier is van goede kwaliteit, dankzij de performante inzamelsystemen in ons land. Papier en karton worden immers al jaren apart ingezameld, zowel bij bedrijven als bij de huishoudens. Daardoor voldoet ons papier ook aan strenge internationale normen.

De situatie die we hier in België kennen, is echter niet de standaard. In heel wat Europese landen, waaronder Frankrijk, Engeland en Ierland, wordt papier niet apart ingezameld en is dus sterk vervuild. Traditioneel ging dit papier naar China, dat jaarlijks zo’n 28 miljoen ton oud papier importeerde, en daarmee een van de grotere afnemers ter wereld was.

Maar China wil dit papier niet meer. Vanaf 1 maart 2018 leggen de Chinese autoriteiten strikte voorwaarden op waardoor enkel papier met maximum 0,5 procent vervuiling het land nog binnen mag. Deze voorwaarde ligt een pak hoger dan de internationaal aanvaarde EN643-norm die een maximum vervuiling van 1,5 procent voorschrijft.

De nieuwe Chinese importrestricties creëren een onevenwicht op de markt. Vandaag zamelt de Europese markt 8 miljoen ton meer oud papier in dan wat de Europese papierindustrie kan inzetten. En nu China, dat in 2017 nog 9 miljoen ton oud papier uit Europa importeerde, de deur op een kier zet, kelderen de prijzen. De Europese papierfabrieken die traditioneel papier van goede kwaliteit inkochten, gaan nu voor Brits papier – dat niet apart wordt ingezameld – dat hen aan 0 euro wordt aangeboden. Onvoldoende dus om de kosten van inzameling en verwerking te dekken.

Het huidige overaanbod heeft ook zware gevolgen voor papier van goede kwaliteit. Belgische bedrijven bijvoorbeeld moeten nu tevreden zijn met amper de helft van de prijs die ze vroeger voor hun papier kregen.

“Schommelingen in de marktprijzen van grondstoffen zijn legio. De oorzaken van de huidige keldering van de papierprijs zijn evenwel structureel, en vragen ook om structurele maatregelen,” zegt Jan Vermoesen, directeur bij COBEREC en Go4Circle vzw, de bedrijfsfederaties die de Belgische recycleerders van oud papier en karton vertegenwoordigen. Zij pleiten voor een Europees verbod op gemengde inzameling, en meer stimulans voor gescheiden inzameling. “Voor ons is een volledig gescheiden inzameling, zoals we hier in België al jaren kennen, een essentiële voorwaarde voor een kwaliteitsvolle recyclage en dé basis om het Europese streven naar een circulaire economie waar te maken.”

---

COBEREC is de Confederatie van de Belgische Recuperatie. Ze vertegenwoordigt 150 privaatrechtelijke bedrijven die actief zijn in de recuperatie van oude metalen, papier en karton, textiel en kunststoffen. Samen produceren deze bedrijven jaarlijks 4 miljoen ton nieuwe materialen en stelllen ze meer dan 4000 mensen tewerk. www.coberec.be

Go4Circle vzw is de bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking. Ze vertegenwoordigt 220 bedrijven die actief zijn in afvalbeheer en in de productie of het gebruik van nieuwe materialen. Deze bedrijven stellen samen ongeveer 8000 mensen tewerk en realiseren een jaarlijkse omzet van 2,8 miljard euro. www.go4circle.be

---

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht