Enquête Aanvullend Pensioen Bedienden 142-1

02-07-2018

Door de wet van 5 mei 2014 worden de verschillen inzake aanvullend pensioen tussen arbeiders en bedienden weggewerkt. De harmonisering verloopt geleidelijk, ze start op 1/1/2015 en moet voltooid zijn op 1/1/2025.

De wet onderscheidt 3 fases:

  • Fase 1 de periode vόόr 1/1/2015: het verschil tussen arbeiders en bedienden wordt niet meer in vraag gesteld;
  • Fase 2 de periode tussen 1/1/2015 en 1/1/2025 ook wel de stand still – periode genoemd, het bestaande verschil tussen arbeiders en bedienden wordt getolereerd maar mag niet groter worden. Bovendien moeten de sectoren en de ondernemingen via sociaal overleg, de verschillende behandeling arbeiders – bedienden wegwerken.
  • Fase 3 vanaf 1/1/2025 mag de gepresteerde arbeid niet leiden tot een verschillende behandeling van arbeiders en bedienden in de pensioenplannen.


Voor de arbeiders in de sector terugwinning van metalen (PSC 142-1) bestaat er een sectoraal sociaal pensioenplan (www.sefocam.be) waartoe U bijdraagt (1,72% voor pensioenopbouw en 0,08% voor solidariteit). Voor de bedienden in deze sector, die vallen onder het PC 200, bestaat er geen sectoraal pensioenplan. In het kader van fase 2 willen wij (werkgevers en vakbonden) de pensioenplannen op ondernemingsvlak ook voor de bedienden in kaart  brengen, zoals voorzien in artikel 7 van het nationaal akkoord van 15 juni 2017 voor de sector van de terugwinning van metalen.

Wil U daartoe a.u.b. onze enquête invullen. U helpt ons vooruit indien U documenten (polis, pensioenreglement,…) kan doormailen naar marie.van.breusegem@coberec.be.

De resultaten van deze enquête worden enkel gebruikt voor bovengenoemde doelstelling en zullen niet nominatief gepubliceerd worden. Uw deelname is erg belangrijk voor ons om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie.

Hartelijk bedankt!

Klik op de volgende link om naar de enquête te gaan: https://goo.gl/forms/vk3zQ0FTIEm4BCUO2

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht