Enquête Aanvullend Pensioen Bedienden 142-1

29-05-2018

Door de wet van 5 mei 2014 worden de verschillen inzake aanvullend pensioen tussen arbeiders en bedienden weggewerkt. De harmonisering verloopt geleidelijk, ze start op 1/1/2015 en moet voltooid zijn op 1/1/2025.

De wet onderscheidt 3 fases:

  • Fase 1 de periode vόόr 1/1/2015: het verschil tussen arbeiders en bedienden wordt niet meer in vraag gesteld;
  • Fase 2 de periode tussen 1/1/2015 en 1/1/2025 ook wel de stand still – periode genoemd, het bestaande verschil tussen arbeiders en bedienden wordt getolereerd maar mag niet groter worden. Bovendien moeten de sectoren en de ondernemingen via sociaal overleg, de verschillende behandeling arbeiders – bedienden wegwerken.
  • Fase 3 vanaf 1/1/2025 mag de gepresteerde arbeid niet leiden tot een verschillende behandeling van arbeiders en bedienden in de pensioenplannen.


Voor de arbeiders in de sector terugwinning van metalen (PSC 142-1) bestaat er een sectoraal sociaal pensioenplan (www.sefocam.be) waartoe U bijdraagt (1,72% voor pensioenopbouw en 0,08% voor solidariteit). Voor de bedienden in deze sector, die vallen onder het PC 200, bestaat er geen sectoraal pensioenplan. In het kader van fase 2 willen wij (werkgevers en vakbonden) de pensioenplannen op ondernemingsvlak ook voor de bedienden in kaart  brengen, zoals voorzien in artikel 7 van het nationaal akkoord van 15 juni 2017 voor de sector van de terugwinning van metalen.

Wil U daartoe a.u.b. onze enquête invullen. U helpt ons vooruit indien U documenten (polis, pensioenreglement,…) kan doormailen naar marie.van.breusegem@coberec.be.

De resultaten van deze enquête worden enkel gebruikt voor bovengenoemde doelstelling en zullen niet nominatief gepubliceerd worden.

Hartelijk bedankt!

Klik op de volgende link om naar de enquête te gaan: https://goo.gl/forms/vk3zQ0FTIEm4BCUO2

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht