COBEREC bepleit oplossing voor tekort aan verbrandingscapaciteit bij OVAM en kabinet

06-01-2016

Door de systematische afbouw van de verminderde heffingen zijn we gedwongen om meer en meer nuttig toe te passen. Vandaag missen we evenwel capaciteit voor thermische valorisatie. Dit blokkeert momenteel de afzet van alternatieve brandstoffen die uit onze PST’s komen.

Storten is geen alternatief gezien de torenhoge heffing indien men niet de vereiste percentages nuttige toepassing behaalt. OVAM zal nakijken of er verschuivingen hebben plaats gevonden, zowel qua import als qua export van afval voor verbranding. OVAM zal onderzoeken welke mogelijkheden zij juridisch heeft en/of er moet worden bijgestuurd.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht