Opleiding veilig ontmantelen hybride en elektrische voertuigen

De aanwezigheid van hybride en elektrische voertuigen op de Belgische markt groeit steeds meer. Een van deze voertuigen zal vroeg of laat op uw werf terechtkomen. De depollutie en de ontmanteling van deze voertuigen brengt echter risico’s mee. Het gevaar van elektrocutie of brand is immers wel aanwezig.

Om veilig te kunnen omgaan met de komst van een dergelijk voertuig op uw werf heeft EDUCAM twee tools ontwikkeld:

  • Een online opleidingsmodule van ongeveer tien minuten, die gemakkelijk kan worden bekeken dmv een computer met internet. Deze module is bestemd voor alle op uw werf aanwezige werknemers die, op een of andere manier, in contact komen met afgedankte voertuigen. De video is bedoeld om uw werknemers bewust te maken van de gevaren van hybride en elektrische voertuigen, om hen in staat te stellen deze voertuigen te herkennen en de passende maatregelen te nemen.
  • Een opleidingsessie van één dag bedoeld voor de werknemers belast met de depollutie van hybride en elektrische voertuigen. Deze opleiding heeft als doel hen te leren deze voertuigen veilig te ontmantelen.

 

In de praktijk:

De online module is bereikbaar via volgende link tegen de prijs van € 10. Voor deze prijs kan de video meerdere malen bekeken worden. Toch is maar één quiz beschikbaar. U kunt kiezen of u liever hebt dat de quiz één keer met een groep van werknemers wordt gedaan, of iedere werknemer individueel de quiz beantwoordt. Het tweede geval brengt een voordeel mee: in geval van ongeval zult u in staat zijn te bewijzen dat de betrokken werknemer wel degelijk werd ingelicht over de gevaren van hybride en elektrische voertuigen. Daarmee zijn er minder risico’s dat u aansprakelijk wordt gesteld.

 

De eerste opleidingsdag (in het Nederlands) zal plaatsvinden op 25 oktober 2016 in Lokeren. Meer info vindt u op http://www.educam.be/service/nl/opleidingen/veilig-ontmantelen-van-hev/.

Inschrijvingskosten bedragen € 157 excl. BTW per deelnemer.

Voor deze opleiding is het mogelijk een tussenkomst van EDUCAM van € 15/ uur / werknemer te krijgen.

Weet ook dat u, voor alle nieuwe werknemers die tot de risicogroepen behoren (bijvoorbeeld laaggeschoolde arbeiders) en die aangeworven zijn onder een contract van onbepaalde duur, recht hebt op een forfaitair bedrag van € 95 per maand, tijdens maximaal twee jaar, ten laste van het sociaal fonds.

Inschrijving kan via mail naar marie.van.breusegem@coberec.be of door direct contact met EDUCAM (+32 2 778 63 30 of via mail naar info@educamservice.be)

Binnenkort zal er ook een sessie in het Frans worden georganiseerd. We zullen u de data communiceren zodra ze gekend zijn.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht