Enquête over laaggeschoolde arbeiders

Enquête over laaggeschoolde arbeiders

Onze sector biedt laaggeschoolde arbeiders heel wat mogelijkheden. Helaas zijn overheden en werkzoekenden hier maar weinig van op de hoogte. Daarom wil de federatie een brochure uitwerken die met feiten en cijfers aantoont hoe onze leden arbeidskansen creëren voor dergelijke kansarme groepen. Om daarin te slagen, hebben we cijfers nodig, en dus hebben we een korte enquête opgesteld. Mogen we u vragen om onderstaande vragen vóór 15 mei 2017 in te vullen? Alvast bedankt.

Vacatures voor laaggeschoolde arbeiders*

*Met "laaggeschoolde arbeiders" bedoelen we personen die geen diploma secundair onderwijs hebben behaald of van wie het diploma niet overeenstemt met een diploma secundair onderwijs in België.