Bronnen

Productieafval van de textielindustrie en confectieateliers enerzijds en huisgezinnen anderszijds vormen de voornaamste bronnen voor de valorisatie van ingezameld textiel in België.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht