142.03 - Paritair subcomité voor de terugwinning van papier