142.02 - Paritair subcomité voor de terugwinning van lompen